حسابرسی مالیاتی

حسابرسی توسط اداره مالیاتی کانادا و اختلافات مالیاتی امری وقت گیر و مخل کسب و کارتان می باشد. در بسیاری مواقع؛ یافتن راه حل اساسی منوط به داشتن دانش و اطلاعات فراوان از قوانین مالیاتی و همچنین تجربه چگونگی برخورد با ممیزین مالیاتی می باشد.

موسسه خدمات مالی و مالیاتی تراز به شما در حل و فصل سریع و بهینه اختلافات مالیاتی کمک می کند. ما راهنمایی و حمایت لازم را دربحث و گفتکو با ممیزین مالیاتی و تهیه لایحه دفاعیه مالیاتی را بعمل می آوریم. ما همچنین گواهی ها و مدارک لازم را در جهت حمایت از لایحه دفاعیه مالیاتی شما فراهم می کنیم.

ما می دانیم که پیگیری پرونده های مالیاتی ماهها و یا سالها به طول می انجامد. تیم مجرب ما همکاری تنگاتنگی با مشتریانمان به منظوردرک صحیح از مشکلات پیش آمده و راه حل های ممکن بعمل می آورد. ما درتمامی مراحل تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما می مانیم.

داشتن دانش لازم در جهت حمایت از مشتریان

رسیدگی حرفه ای به مسائل و درخواستهای مالیاتی نیازبه داشتن زمان کافی؛ منابع مناسب و آماده کردن مدارک مهم و لازم را دارد. به همین دلیل داشتن دانش و تجربه کافی امری ضروری برای حل و فصل سریع و بهینه مشکلات مالیاتی می باشد.

ما مشارکت لازم و کامل را در زمان رسیدگی های مالیاتی در جهت حل مشکلات مالیاتی شما بعمل می آوریم. خدمات حسابرسی مالیاتی ما شامل موارد ذیل می باشد:

تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی

چنانچه اداره امور مالیاتی کانادا برگ تشخیص مالیات را به شما ابلاغ نموده است و شما مخالف برگ تشخیص مربوطه می باشید؛ شما حق اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد را دارید. اگر شما تصمیم به تهیه لایحه دفاعیه می باشید؛ باید آنرا در مدت زمان مقرره تنظیم و تسلیم نمایید.

تعیین نماینده قانونی

ما می توانیم نماینده قانونی شما در دادکاه های مالیاتی کانادا باشیم. اگر اداره مالیاتی کانادا اقدام به صدور تصیمم رسیدگی بر خلاف نظر شما نماید؛ ما می توانیم این امر را به اطلاع دادگاه های مالیاتی کانادا قبل از صدور رای نهایی برسانیم.

قانون امکان افشای داوطلبانه

چنانچه شما آگاهی از برخی اطلاعات غیرصحیح و یا ناقص از اظهارنامه های مالیاتی سالهای قبل تان دارید ما می توانیم با بهره گیری ازقانون افشای داوطلبانه و بدون پرداخت جرائم مالیاتی به شما کمک کنیم.

 

تسویه حساب و بخشودگی های مالیاتی 

ممکن است بدهی مالیاتی سنگین شما خارج از امکان و توانایی بازپرداخت شما می باشد و از طرفی زیربار فشار و اظطرابات ناشی از مامور وصول مالیات قرار گرفته اید. ما می توانیم با مامورین وصول مالیاتی قبل از آغاز اقدامات قانونی آنان وارد مذاکره شویم. در برخی موارد ماموران اداره مالیاتی تخفیفات ویژه ای را برای جرائم و بهره های مالیاتی مربوطه لحاظ خواهند کرد. در کلیه این مراحل ما می توانیم شما را راهنمایی و استفاده از حداکثر تخفیفات مالیاتی مربوطه یاری نماییم.

حسابرسی بر مالیات بر ارزش افزوده
(GST/HST AUDIT)

اداره امور مالیاتی کانادا توجه خاصی به رسیدگی بر مالیات بر ارزش افزوده دارد.

این رسیدگی ها به حسابرسان مالیاتی امکان بهره گیری از روشها و امکانات ویژه دربکارگیری به موقع قوانین مالیاتی مربوطه فراهم می آورد. این روشها همچنین به آنان در تشخیص و یافتن سریع موارد غیرقانون کمک می کند.

پیش از این بیشتر حسابرسی های مالیاتی شرکتهای کوچک (با درآمد سالانه کمتر از 4 میلیون دلار) شامل حسابرسی همزمان مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده بود. اما در حال حاضر حسابرسی های مالیاتی بطور جداگانه برای مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده اعمال می گردد.

رعایت مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیرمستقم یکی از چالشهای اساسی شرکتها در کانادا می باشد. قوانین مالیاتی و نرخهای مالیات فروش شرکتها بسیار متفاوت و بستگی کامل به محل فعالیت استانی انها دارند.

مدیریت حسابرسی مالیاتی شما بطور مستقیم توسط مدیران اصلی و با تجربه موسسه حسابرسی تراز انجام می گردد. ما به شما راهنمایی های لازم در جهت تشخیص  و بکارگیری الزامات خاص مالیاتی  و مدیریت بهینه منابع مالی و همچنین دریافت حداکثر مالیاتهای برگشتی می کنیم.

موسسه حسابرسی ترازآماده ارائه خدمات به شهروندان سایر کشورها که تمایل به فعالیت اقتصادی در کانادا را دارند می باشد. ما در کلیه مراحل از جمله ثبت شرکت و تهیه اظهارنامه های مالیاتی مربوطه  آنها را یاری می نماییم. بطو کلی هدف سعی ما در کاهش بدهی های مالیاتی؛ حداکثر رسانی منافع ما لیاتی؛ بررسی اظهارنامه های مالیاتی و کمک به تشخیص و حل اشتباهات می باشد. ما توجه ویژه به موارد خاص و چگونگی استفاده از قوانین مربوطه داریم.

مشکلات فعلی مالیاتی شما چیست؟ چنانچه شما یک مودی مالیاتی درکانادا می باشید که با حسابرسی توسط اداره امور مالیاتی کانادا مواجه شده اید؛ باید هرچه سریعتر به فکر راه حل و چاره جویی باشید. ما با مشکلات مالیاتی در کانادا آشنایی کامل داریم و به مودیان مالیاتی در کاهش اظطراب و چگونگی رویارویی با مامورین مالیاتی کمک می کنیم.

مشکلات مالیاتی می توانند به اشکال ذیل باشند:

  • نامه های درخواست مدارک
  • تقاضا در مورد افشای وضعیت مالی اشخاص
  • مسدود کردن حسابهای بانکی
  • دستور توقیف اموال و حقوق توسط اداره امور مالیاتی
  • ممنوع سازی فروش اموال تا زمان برطرف سازی مشکلات مالیاتی
  • ارسال توقیف اموال به مشتریان شما
  • تاخیر در تهیه اظهار نامه مالیاتی شخصی و شرکت
  • عدم ابراز صحیح درآمد
  • رسیدگی مالیاتی ناصحیح

بی توجهی شما به درخواستهای اداره امور مالیاتی کانادا ممکن است ناشی از نگرانی شما از عواقب گریبانگیر مالیاتی و یا نیاز به زمان بیشتر جهت تامین پول لازم برای پرداخت بدهی های مالیاتی باشد.

بی توجهی شما به درخواستهای ممیزین مالیاتی به هر شکلی موجب اقدام سریع آنان جهت جمع آوری مالیات بدون توجه به میزان صحیح بدهی مالیاتی خواهد شد. اقدام مامور وصول مالیاتی نه تنها برای جمع آوری مالیات؛ بلکه عاملی برای پیروی کردن شما از درخواستهای اداره امور مالیاتی می باشد.

چنانچه فکر می کنید با مشکلات مالیاتی روبرو هستید هر چه سریعتر به دنبال یک نماینده و وکیل مالیاتی مناسب باشید.