خدمات ما

امور حسابداری

موسسه حسابداری و امور مالیاتی تراز ارائه کننده خدمات مدیریت؛ حسابداری ومالیاتی  به اشخاص حقیقی و شرکتهای تجاری میباشد.

امور مالیاتی

ما میدانیم که هدف اساسی کلیه شرکتها یافتن راهی برای پرداخت حداقل مالیات میباشد و این تصمیم پیامد مالیاتی به دنبال خواهد داشت

مشاوره مدیریت

در دنیای کنونی؛ داشتن یک مشاور مالی با تجربه در شرکت های خصوصی و کسب و کارها امری ضروری می باشد.

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی توسط اداره مالیاتی کانادا و اختلافات مالیاتی امری وقت گیر و مخل کسب و کارتان می باشد.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.