سوالات رایج

اگر سوالی دارید و جواب آنرا پیدا نمی کنید، با ما تماس بگیرید...

آدرس: 200 Finch West, Suite 355 Toronto, ON, M2R 3W4 Canada

دفتر: (416) 222-2201

موبایل: (416) 560-0356

ایمیل: info@hstaraz.com

عوامل تغیین کننده جهت تشخیص وضعیت اقامت در کانادا چه می باشند؟

اداره امور مالیاتی کانادا دلایل متعددی را جهت تعیین وضعیت اقامت در کانادا در نظر می گیرد؛ برخی از مهمترین معیارها به شرح ذیل می باشد:

 • مالکیت هر گونه ملک مسکونی
 • داشتن همسر و افراد تحت تکلف مقیم در کانادا
 • مالکیت اموال شخصی در کانادا مانند اتومبیل؛ اثاثیه منزل …
 • دارا بودن گواهینامه رانندگی؛ حساب بانکی؛ کارت اعتباری و بیمه


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

چرا دانستن وضعیت اقامت خود در کانادا برای شما مهم است؟

در وحله اول تازه واردین باید وضعیت اقامت خودرا در کانادا مشخص نمایند. زیرا برطبق قوانین چنانچه یک شخص مقیم کانادا محسوب گردد؛ او ملزم به ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه درآمدهای کسب شده درکانادا و سایرکشورها می باشد. وی همچنین می تواند از مزایا و بخشودگی های مالیاتی مربوطه بهره مند گردد.

شایان ذکر است که حتی اگر اقامت دائمی کانادا را ندارید؛ ممکن است ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی باشید.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

چگونه شماره بیمه اجتماعی را اخذ نمایید؟

جهت دریافت این شماره؛ با همراه داشتن مدارک لازم و یک کارت شناسایی معتبربه یکی از دفاتر خدمات دولتی (Service Canada ) مراجعه فرمایید. این مدارک باید اصل و به زبان انگلیسی و یا فرانسه تهیه شده باشد.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

در چه صورت موظف به پرداخت اقساط مالیات می باشید؟

چنانچه خویش فرما و یا صاحب شرکت می باشید و بدهی مالیاتی مربوطه بابت سالجاری و دو سال گذشته بیش از 3000 دلار باشد؛ مودیان مالیاتی می بایستی بدهی مالیاتی خود را بصورت اقساط پیش پرداخت؛ پرداخت نمایند. اقساط مزبو در صورت احراز و تشخیص اداره مالیاتی بصورت فصلی در پانزدهم ماه های مارس ؛ جون ؛ سپتامبر و دسامبر می باشد. در استان کبک بدهی مالیاتی مزبور 1800 دلار می باشد.

سازمان امور مالیاتی کانادا موظف به ارسال و ابلاغ میزان بدهی های مالیاتی مورد نظر می باشد.

اداره امور مالیاتی دو بار در طول سال ( در ماه های مارس و اوت ) به مودیان مالیاتی این مورد را یادآوری خواهد نمود.

چنانچه مبلغ درآمد مالیاتی از فعالیتهای ماهیگیری و کشاورزی باشد؛ فقط یکبار در سال (31 دسامبر) موظف به پرداخت بدهی های مالیاتی می باشید.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

تازه واردین به کانادا چه مدارکی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کانادا نیاز دارند؟

تازه واردین به کانادا جهت اقامت دائم و کسب مجوز کار نیاز به ارائه شماره بیمه اجتماعی (Social Insurance Number -SIN) دارند.شماره بیمه اجتماعی از نه رقم تشکیل شده که مختص هر فرد می باشد که می بایستی نهایت احتیاط در حفط آن بعمل آید. با ارائه شماره بیمه اجتماعی شما می توانید از کلیه برنامه ها و مزایای دولتی بهره مند گردید.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

راه کارهای اداره امور مالیاتی کانادا جهت بررسی و ارزیابی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص و شرکتها چه می باشند؟

اداره امور مالیاتی کانادا روشهای مختلف ذیل را جهت بررسی صحت و سقم مالیاتهای اظهار شده توسط اشخاص را دارد:

 • بررسی کسورات و مزایای مالیاتی لحاظ شده در تعیین درآمد
 • بررسی کامل بودن و لحاظ کردن کلیه منابع درامدها
 • بررسی و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ( GST/HST )
 • بررسی و حسابرسی کلیه مدارک درآمد و هزینه

کلیه مودیان مالیاتی موظف به همکاری و ارائه هر گونه مدارک مثبته جهت سال مالیاتی مزبور می باشند.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

از سیستم مالیاتی کانادا چه می دانید؟

مالیات کانادا در سه بخش مختلف طبقه بندی و جمع آوری می گردد: فدرال؛ استانی (provincial ) و شهرداری.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

چرا ما در کانادا مالیات پرداخت می کنیم؟

بسیاری از مزایایی که در کانادا بهره مند می شویم؛ از طریق مالیاتهای جمع آوری شده تامین می گردد. سیستم مالیاتی کانادا جهت توسعه جاده سازی؛ مدارس؛ بیمه خدمات درمانی؛ امنیت اجتماعی و امنیت عمومی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

درآمد کسب شده از طریق مالیات جهت کمک رسانی به خانوارهای کم درآمد؛ انجمنهای خیریه؛ سالمندان و افراد ناتوان مورد استفاده قرار می گیرد.

درآمد مالیاتی همچنین برای تامین صندوقهای سالمندان؛ حق اولاد؛ مزایای خوانوارهای کم درآمد و مالیات بر ارزش افزوده استفاده می شود


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

مالیاتهای رایج در کانادا چه می باشند؟

سیستم مالیاتی کانادا شامل فدرال؛ استانی (provincial ) و شهرداری می باشد. شهروندان کانادایی با پرداخت سهم مشمول مالیات خود؛ سیستم مالیاتی را حمایت می کنند. در عوض؛ آنان از برنامه ها و خدمات دولتی ارائه شده بهره مند می گردند.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

مبنای سیستم مالیاتی کانادا چیست؟

سیستم مالیاتی کانادا بر اساس خود اظهاری (Self-Assessment) می باشد. این بدین معناست که هر شخص مسئول تشخیص صحیح و واقعی مالیات بر درآمد خود بصورت سالانه میباشد.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

هزینه های قابل کسر ازدرآمد اجاره املاک در کانادا کدامند؟

هزینه های قابل قبول و قابل کسربرای تشخیص درآمد اجاره مشمول مالیات در کانادا به شرح ذ یل می باشد:

 • هزینه های آ گهی و تبلیغات مرتبط با اجاره ملک
 • وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های ساختمان
 • مخارج سوخت , برق , روشنائی و آب
 • عوارض و مالیات های پرداختی به شهرداریها
 • سود کارمزدی و بهره پرداختی به بانک ها
 • حق الزحمه های پرداختی به وکلا و مشاورین املاک
 •  مخارج تعمیر و نگهداری به شرطی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد
 • وهزینه های استهلاک


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.

مالیات بردرآمد اجاره املاک در کانادا چیست؟

یکی ازانواع مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد اجاره است. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود عبارت است ازکل مال‌اجاره پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات و تعمیرات مالک به مورد اجاره.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.