شرکت‌های غیرانتفاعی

شرکای ما شناخت کافی از الزامات گزارشگری؛ قوانین مالیاتی و اجرایی مختص به نوع شرکت شما دارد. بخشی از خدمات ما ارائه مشاوره ؛ گزارشگری مالی و مالیاتی خاص شرکتهای غیر انتفاعی می باشد. ما همراه و در کنار شما هستیم تا شما بتوانید پاسخگوی تقاضای ذینفعان تجاری خود و دستیابی به اهدافتان باشید.

اگر شما به تازگی فعالیت خود را در این بخش آغاز کرده اید؛ ما به شما آمادگیهای لازم جهت برنامه ریزی مالی ؛ مالیاتی و بررسی گامهای اولیه جهت شروع کارتان را ارائه میکنیم. ما همراه با شما جهت پاسخگویی به تمامی سوالات پیش رو و راهبری مراحل مورد نیازتان میباشیم.

خدمات ما در این بخش بشرح ذیل می باشد:

  • شناخت فعالیت ها و طراحی و تعریف گردش فعالیت
  • طراحی و تعریف چارت سازمانی متناسب با فعالیت واحد تجاری
  • تهیه و استقرار نرم افزار، و تعریف سرفصل های حسابداری متناسب با فعالیتهای واحد تجاری
  • تعریف و ورود اطلاعات پایه و اولیه از قبیل مراکز هزینه ، طرف حسابها، و پرسنل،
  • تدوین اطلاعات مربوط به گزارشگری های مالیاتی و بیمه از قبیل لیست های مالیات حقوق، بیمه، گزارشات فصلی و سالیانه مالیات ارزش افزوده

اطلاعات بروز گزارشگری مالی و مالیاتی ما برای شرکتهای غیرانتفاعی راهنمایی است در جهت بهبود مشکلات مالیاتی ؛ حسابداری؛ سیستمهای کنترلهای داخلی و اجرایی.