مالیات سال ۲۰۱۸؛ مهلت شرکت‌ها برای ارائه مدارک

موارد ذیل میبایستی تا قبل از 28 فوریه فایل گردند :

 • T4 های مربوط به پرداخت حقوق به کارمندانتان
 • T4 های مربوط به پرداخت کلیه مزایای بازنشستگی و بازخرید کارمندانتان
 • تکمیل اظهارنامه حقوق و مزایای پرداختی استان آنتاریو
 • T5 های مربوط به کلیه بهره‌ها و سود سهام‌های پرداخت شده به اشخاص و شرکتها

نکته قابل توجه اینکه شما جهت موارد ذیل نیازی به فایل و تکمیل T5  ندارید:

 • بهره های پرداختی توسط اشخاص به یگدیگر
 • بهره های مربوط به وام‌های بانکی
 • بهره‌های پرداختی به افراد غیر مقیم کانادا ( این بهره‌ها می‌بایستی در فرمهای دیگری گزارش گردند )
 • سود سهام‌های پرداختی معاف از مالیات (Capital Dividends)
 • کلیه پرداختهای کمتر از 50 دلار

نکات قابل توجه به هنگام تکمیل فرم T4

علاوه بردستمزد پرداختی به کارمندان؛ کلیه کارفرمایان موظف به اعلام سایرمزا یای پرداختی به کارمندان نیز می باشند.

نمونه‌های از برخی  مزایای مشمول مالیات کارمندان:

 • مبالغ واریزی به صندوقهای بازنشستگی
 • هزینه‌های اتومبیل شرکت (بنزین؛ بیمه؛ پلاک …) جهت انجام امور شخصی
 • هزینه استهلاک اتومبیل شرکت جهت استفاده شخصی
 • هرگونه مزایای نقدی دریافتی از جمله مزایای اتومبیل؛ موبایل …
 • 2/3 از هزینه اتومبیل‌های اجاره ای
 • وام‌های بدون بهره به کارمندان

نکات مالیاتی قابل توجه جهت استفاده از اتومبیل شرکت :

 • کلیه هزینه‌های اتومیبل می‌بایستی مناسب کار صورت گرفته باشد
 • هزینه‌های پرداختی باید بر اساس کیلومتر مصرفی باشد (54 سنت/کیلومتر برای  5000 کیلومتر اول)
 • هیچگونه HST   شامل مزایای نقدی اتومبیل نمی باشد.

موارد ذیل میبایستی تا قبل از 31 مارچ فایل گردند:

 • T3 یا اظهارنامه مربوط تراست‌ها که سال مالیاتی آنها آخر دسامبر می باشد
 • گزارشگری‌های مالیاتی مربوط به سود سهام‌های مشمول و غیر مشمول مالیاتی تراست‌ها
 • T4 و T4Aهای مربوط به حقوق پرداختی به مشاورین تراست (مهلت ثبت 27 فوریه)
 • تکمیل فرمهای NR4   مربوط به سودهای پرداختی به افراد غیر ساکن در کانادا
 • تکمیل اظهارنامه بیمه کارفرمایان استان آنتاریو

مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.