مالیات املاک؛ چطور از معافیت‌ها استفاده کنیم

طبق قوانین مالیاتی کانادا؛ فروش اموال بیش از بهای تمام شده آنها منجر به شناسایی سود میشود که 50% از آن سود مشمول مالیات میباشد. اما چنانچه ملک فروش رفته محل اصلی و ثابت سکونت فروشنده باشد؛ سود حاصل از فروش از مالیات معاف میباشد. اگر چه این معافیت تنها شامل اشخاص حقیقی میباشد و شرکتها قابلیت استفاده از این معافیت را ندارند.

برای استفاده از این معافیت ؛ ملک مسکونی و مالک ان نیازمند به دارا بودن شرایط خاصی میاشند. بطور معمول مالک ملک مسکونی باید فردی با اقامت کانادا باشد و تنها یکی از املاک مسکونی فرد باید بعنوان محل سکونت اصلی و دائمی فرد معرفی گردد.

قوانین جدید 

در اکتبر 3 سال 2016 وزارت امور مالی قوانین مالیاتی جدیدی را به منظور تثبیت بازار مسکن و جلوگیری از سواستفاده از معافیت مالیاتی املاک وضع نمود.

خلاصه ای از قوانین جدید مالیاتی منتشر شده توسط وزارت امور مالی کانادا که منجر به محدودیت استفاده از معافیت مالیاتی املاک و ارائه اطلاعات بیشتر به اداره مالیاتی در زمان فروش املاک شده است به قرار زیر است :

۱- افراد غیر مقیم کانادا

ملکی واجد شرایط امعافیت مالیاتی میباشد که مالک ان مقیم اقامت کانادا در طی سال باشد. اگر چه شخص مالک میتواند در زمان خرید و فروش محل سکونت خود مقیم دو کشور متفاوت باشد؛ اما میبایستی مقیم کانادا در سالی که ملک را خریداری نموده است باشد.

۲- الزامات گزارشگری و تعیین ملک مسکونی

طبق مقررات جدید اعلام شده؛ شخص فروشنده ملزم به ارائه اطلاعات لازم در مورد فروش ملک مسکونی خود در زمان ارائه اظهار نامه مالیات خود میباشد. از ابتدای سال 2016 این قانون درمورد فروش کلیه املاک مسکونی لازم الاجرا میباشد .

پیش از این مالکان نیازی به تکمیل اظهار نامی مالیاتی و اعلام سود ناشی ملک مسکونی را نداشتند . اما قوانین جدید کلیه مالکان را مکلف به تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی در زمان فروش املاک  مسکونیشان مینماید. تاخیر در اعلام اطلاعات مربوط به فروش ملک مسکونی میتواند منجر به جریمه مالیاتی تا میزان 8000 دلارگردد.

۳- تمدید مدت رسیدگی مجدد مالیاتی

فروش املاک و استفاده از معافیت مالیاتی مربوطه میبایستی در اظهارنامه مالیاتی مالکان اعلام گردد.  عدم رائه اطلاعات لازم در مورد فروش املاک منجر به بررسی و حسابرسی مالیاتی توسط CRA   خواهد شد.

به طور معمول پرونده مالیاتی اشخاص تا سه سال جهت حسابرسی و بررسی مجدد توسط CRA  باز میباشد.

نتیجه گیری

هدف قوانین جدید مالیاتی تثبیت بازار مسکن و افزایش درآمد مالیاتی دولت همزمان با محدودیت استفاده از معافیتهای مالیاتی میباشد.  این قوانین عواقب مالیاتی برای کلیه افراد مقیم و غیر مقیم کانادای دارا میباشد.

مالکان مقیم کانادا میبایستی اطلاعات مربوط به فروش ملک مسکونی خود را به اداره مالیاتی اعلام دارند فارغ ازچگونگی استفاده از معافتیهای مالیاتی . کوتاهی در این امر منجر به رسیدگی و پیگیریهای آتی CRA  به وضعیت مالیاتی سالهای گذشته نیز خواهد شد.


مطالب این وب‌سایت، صرفا برای اطلاعات شخصی تنظیم شده و هدف از آن، ارائه مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری نیست و نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد. شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای، با مشاوران مالیاتی، حقوقی و حسابداری خودتان مشورت کنید.